Náš cenník platný od 1 .1. 2015 za výkon správy bytov a NP, ktoré v sebe zahŕňajú všetky štandardné služby:

  

Možnosti spoluprace
Kompletná správa
Účtovníctvo a ročné vyúčtovanie nákladov
do 10 bytov
9,00 € 5,00 €
do 20 bytov
7,40 € 4,50 €
do 45 bytov 6,60 € 3,90 €
do 80 bytov 5,80 € 3,40 €
nad 80 bytov 5,00 € 2,80 €
garáž 2,00 € 1,00 €
garážové státie 1,30 € 0,70 €

Uvedené ceny sú za byt, nebytový priestor/mesiac a sú konečné. Spoločnosť nie je platcom DPH.

 V prípade záujmu sme schopní zabezpečiť kompletné správcovské služby aj pre bytové domy mimo Bratislavy, pričom cenové podmienky budeme riešiť individuálne dohodou.

 

Ceny za správu podnikateľských objektov sú predmetom osobného dohovoru a odbornej analýzy konkrétnej pevádzky.

Cenník služieb vykonávaných nad rámec služieb o výkone správy:

Jednotková cena:
Popis služby:
0,20
Kopírovanie a tlač dokumentov (A4)
0,40
Kopírovanie a tlač dokumentov (A3)
3,50
Vyhotovenie 1ks kópie z projektovej dokumentácie (pôdorysu bytu, pivnice, na stavebné úpravy, ...)
2,00
Vystavenie dokladu o veku stavby – domu
5,00
Vystavenie vyhlásenia správcu pri prevode bytu o tom, že prevádzajúci nemá nedoplatky
33,00
Vypracovanie zmluvy o nájme spoločných zariadení a spoločných častí domu podľa požiadavok vlastníkov (právnická osoba – podnikateľ)
10,00
Vypracovanie zmluvy o nájme spoločných zariadení a spoločných častí domu podľa požiadavok vlastníkov – FO (nepodnikateľ)
zmluvne
Komplexné vymáhanie pohľadávok
40,00
Zvolanie a účasť na schôdzi vlastníkov bytov a NP nad rámec zmluvy o výkone správy (častejšie ako 1x ročne)
20,00
Poplatok za servisný výjazd technika nad rámec zmluvy o výkone správy a inej zmluvy (hodinová sadzba, v poplatku nie sú zahrnuté dopravné náklady)
130,00
Vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti o úver
200,00
Zabezpečenie úveru v komerčnej banke bez ručenia
400,00
Zabezpečenie úveru v komerčnej banke s ručením
600,00
Za zabezpečenie vypracovania a podanie žiadosti o finančnú dotáciu na obnovu BD zo ŠFRB

 

Cenník

© PK, 20110309